Kroužek elektroniky a elektrotechniky

Elektronika je velmi široký obor, a proto ani kroužek elektroniky nemůže být úzce zaměřen. Velmi záleží na konkrétních zájmech dětí, a tak se s některými zaměřujeme na zapojování jednoduchých obvodů, výpočty parametrů, měření, výrobu všelijakých elektronických hraček, blikačů, malých rádiových přijímačů, zesilovačů, pípátek, mikroprocesorem řízených hraček atd… Ti, co mají blíž k modelaření, se mohou zabývat mechanikou, použitím převodů, motorů (mimo jiné máme k dispozici velkou sadu dílů stavebnice Merkur). Ti, co raději programují, mohou naprogramovat např. světelnou křižovatku, elektronickou kostku, malého robota.

V kroužku elektroniky by se děti měly naučit nejenom rozeznávat a zapojovat součástky, ale spočítat i jejich základní parametry a naučit se manuálně pracovat s běžným nářadím.

Věk:od 6. třídy
Den konání:čtvrtek 16.00, 17.15
Volná místa:na dotaz
Vedoucí:Pavel Čejka
pavel.cejka(at)kapsa.cz
Cena:žáci a studenti: 80,– Kč/hod.
K měření využíváme několik multimetrů, různé generátory signálu i malý osciloskop. K návrhu používáme PC s Linuxem a na něm program Eagle, v němž si šikovnější mohou navrhnout schéma a plošný spoj, nebo program QCAD, v němž lze narýsovat i složitější mechanický projekt. To vše k elektronice patří, zdaleka se neomezujeme na prosté zapojení součástek podle schématu.

Vzhledem k zaměstnání učitelů běží kroužek elektroniky pouze ve čtvrtek odpoledne, a to od 16.00 pro mladší žáky (přibližně 6. nebo 7. třída ZŠ) a od cca 17.15 pro starší pokročilejší žáky, občas v případě zájmu dětí, které mají rozdělanou práci, můžeme kroužek i mírně prodloužit.

Při zapojování obvodů pracují děti vždy s bezpečným napětím většinou 5 V, nejvýše 12 V pro motory a náročnější obvody.

V ceně kroužku není zahrnuta cena případného materiálu pro složitější projekty.

Ukázka projektů