Kroužky pro děti

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme následující zájmové kroužky a kurzy pro děti na Praze 10. Orientujeme se především na technické kroužky, jako kroužky programování a elektrotechniky pro děti, nabízíme i přípravu do školy:

Počítačové kroužky

Kroužek programování pro děti v jazyce C/C++

od 8. tř. ZŠ obsazeno

Děti v kroužku programují jednoduché grafické hry a při tom si osvojují algoritmické myšlení a občas využijí i znalosti matematiky či fyziky. Každý rok skupina pro úplné začátečníky i několik skupin pokročilejších. Těm zpestřujeme kroužek týmovou prací a tématy z oblasti robotiky, programovatelné elektroniky a další.

Lektor: Tomáš Bláha

Cena: žáci a studenti: 80,– Kč/hod.

Chci vědět víc

Další kroužky

Kroužek elektroniky a elektrotechniky

od 6. tř. ZŠ

V kroužku se děti seznamují se základy elektrotechniky. Učí se nejen navrhnout a sestavit jednoduchý elektrický obvod, ale i spočítat a změřit jeho parametry. Postupně poznávají součástky a staví si různá zapojení. Šikovnější se mohou naučit počítat parametry obvodů, navrhovat a vyrábět plošné spoje nebo si vyrobit zajímavou elektronickou hračku – třeba i malého robota.

Cena: žáci a studenti: 80,– Kč/hod.

Chci vědět víc

Příprava do školy

Doučování matematiky a českého jazyka

věk neomezen

Kurz je zaměřen na pravidelné doučování a přípravu do školy a nebo na přípravu na přijímací či opravné zkoušky. Největší zájem je o doučování matematiky v rozsahu základní, střední a prvních ročníků vysoké školy. Poradíme s tvorbou referátů a slohů, stejně jako s problémy z fyziky nebo českého jazyka.

Lektor: Alena Vávrová

Cena: 125,– Kč/hod.

Chci vědět víc

Matematický šikula

věk podle skupiny

Matematický kroužek pro zájemce o logické hříčky a uvažování, řešení příkladů, na jaké ve škole není čas, postupně účast v řadě soutěží (Pythagoriáda, Klokan, Matematická Olympiáda, Brloh, Technoplaneta). Výsledky jsou vidět při pravidelné a dlouhodobé činnosti. V letošním roce je pondělní kroužek od 14.00 hod pro mladší děti, středeční (14.00–15.30) je určen pouze žákům vyšších ročníků.

Lektor: Alena Vávrová

Cena: 30,– Kč/hod.

Chci vědět víc


Vyučovací hodina trvá 60 minut hrubého času, účastník je povinen přicházet na hodinu včas a v klubu se přezouvá. Zameškané hodiny se omlouvají nejpozději do deseti minut po začátku hodiny, jinak kurzovné propadá. V případě dvou neomluvených hodin je místo v kurzu přenecháno dalšímu zájemci bez jakékoliv náhrady. Platby za kroužky se hradí nejlépe měsíčně, a to nejpozději do 25. dne v měsíci.