Elektronické počítadlo

Počítadlo impulsů založené na obvodu CD4026BE patří k těm jednodušším výrobkům, které jsme na kroužku stavěli.

Původní nápad vznikl, když Kuba hledal námět na ročníkovou práci. Chtěli jsme něco jednoduchého, spolehlivého a alespoň trochu použitelného i pro jiné účely než jen odevzdání ve škole.

Obvod CD4026BE je desítkový čítač s výstupy, kterými se dají přímo rozsvěcet LED v sedmisegmentovém displeji a obvody se dají řetězit. Jakmile dojde k překlopení z 9 na 0, obvod pošle puls následujícímu.

Kluci nejprve ověřili funkčnost zapojení na nepájivém poli pouze pro dvě cifry, později jsme navrhli plošný spoj pro šest cifer.

Jeden z exemplářů v Kapse používáme pro ladění softwaru v MCU. Výborně se hodí například pro ověření počtu průchodů cyklem, počtu přijatých bytů ze sériové linky a další takové úkoly. Stačí programem na jednom z vývodů generovat ve vhodný okamžik puls a připojit počítadlo.