Morseovkové pípadlo s klávesnicí

Karel nejprve přišel s nápadem vyrobit si minipočítač, který našel někde na webu i se zdrojovými kódy programu. Líbilo se mu použití běžné počítačové PS/2 klávesnice a psaní textů na malém textovém displeji.

Bohužel displej, který si přinesl, nebyl textový, ale grafický. Naštěstí jsme v zásobách našli správný a nejprve zapojení sestavili na nepájivém poli. Po vychytání drobných chyb, přepsání Makefile, výměně klávesnice, když se jednu podařilo odpálit otočením konektoru a doplnění 20MHz krystalu, bez nějž byl AT Mega 32 příliš pomalý (fungovalo to autorovi vůbec?), se nám zapojení podařilo oživit i naprogramovat.

U původního využití nezůstalo dlouho a Karel začal vymýšlet k čemu dalšímu Atmel využít, když už u něj máme klávesnici a umíme psát na displej. Z původního programu jsme vzali knihovnu pro zobrazování textu na displeji a čtení z PS/2 klávesnice a přidali k tomu vlastní kus programu, který pípá morseovku podle toho, jaká písmena uživatel na klávesnici mačká a zároveň svou činnost vypisuje na displeji.

Ještě než jsme dokončili zobrazování na displeji, podařilo se Karlovi dosud nehotový, ale už pípající, výrobek na nepájivém poli úspěšně předvést při hodině fyziky a získat jedničku za nejlepší referát o "jednoduchém" elektrickém zapojení.

Nakonec jsme k tomu všemu navrhli plošný spoj s nevyužitými vývody Atmelu vyvedenými na konektory, aby se výrobek dal použít pro další experimenty.