Tic Tac Toe

Po všem tom programování jsme chtěli nějakou změnu a napadlo nás, že bychom si mohli postavit něco čistě jen z diskrétních logických obvodů.

Kluci se pustili do vymýšlení a nakonec jsme se shodli, že jednoduchá hra Tic Tac Toe by mohla být to pravé. Není zcela triviální na realizaci a zároveň není nedosažitelně komplikovaná. Tak akorát, abychom to zvládli.

Samozřejmě se projekt ukázal být o něco rozsáhlejším než jsme čekali. Některé části jsme vymysleli sami, David s Matyášem je zkoušeli simulovat v programu Logisim, ale v průběhu práce jsme objevili projekt na webu Hack a Day, který nám velmi pomohl si zapojení ujasnit. Nebylo ani velkým překvapením, že jsme od počátku směřovali k velmi podobnému řešení.

Celé zapojení jsme pak sestavili na nepájivém poli, kluci ho odladili a vychytali chyby. Když vše fungovalo, pustili jsme se do návrhu plošných spojů. Tentokrát musí být dva, oba 100x80mm zaplněné po okraj, na jeden se celé zapojení nemá šanci vejít.

Narozdíl od projektu, který nám byl velkou inspirací, naše zapojení nepoužívá logiku řady 4000, pouze obvody 74HCxx a remízu indikuje rozsvícením obou barev LED zobrazující vítězného hráče. Doplnili jsme efektivní spínaný stabilizátor napětí a spousta další práce byla věnována ergonomii ovládání, uspořádání, vzhledu a konstrukci obecně. Rozhodně jsme nechtěli jít cestou vrabčího hnízda, jako autor konkurenční konstrukce. Však také plošné spoje byly přepracovány 3x skoro od základů než jsme byli spokojeni.

Několik profesionálně vyrobených párů desek je opět k dispozici, po zaplacení nákladů a nakoupení potřebných součástek si žáci mohou postavit svou vlastní hru.

Schéma