Miniuniboard s AT Mega

S jednočipy jsme začali experimentovat ještě před tím, než se na trh dostaly MCU AT Mega a následně populární Arduina. Velkou inspirací nám byl článek Jana Martínka na ABC Linuxu.

Líbilo se nám, že se jednočip dá programovat z Linuxu, program psát v jazyce C, kompilovat pomocí GCC a programovat přímo pomocí paralelního portu s pomocí několika drátů. Tou dobou jsme neznali jiný MCU, který by pro nás byl tak snadno přístupný a zároveň relativně levný.

Později, když jsme začali používat AT Mega 8 a další varianty jádra AVR, začala vznikat i myšlenka na svou vlastní univerzální desku. Postupem času jsme si ujasnili, co od takové univerzální desky chceme a k čemu ji budeme používat nejčastěji. Arduino, i když má zajímavé vlastnosti a párkrát jsme ho taky použili, nám nikdy nevyhovovalo zcela.

První varianty vlastních desek jsme si vyrobili na kroužku fotocestou. Více než rok jsme je i používali, sbírali zkušenosti, nápady. Následující vylepšenou variantu jsme pak nechali vyrobit profesionálně včetně prokovů, nepájivé masky a potisku.

V současnosti je používáme na nejrůznější kroužkové projekty.

Kromě osazených míváme několik plošných spojů navíc, takže si žáci mohou nakoupit součástky, desky si osadit a odnést domů pro své vlastní experimenty, nebo třeba jen proto, aby mohli doma naprogramovat, co na kroužku nestihli.