USBASP

Protože velmi často pracujeme s jednočipy AT Mega, potřebovali jsme mít několik programátorů připojitelných k USB.

Naše varianta vychází stejně jako desítky ostatních z projektu Thomase Fischla https://www.fischl.de/usbasp/ Pouze s drobnými změnami a přizpůsobeními pro naše potřeby.

V současné době je používáme nejenom na kroužku elektroniky, ale i na kroužcích programování, kde se žáci zabývají převážně softwarem a mnohem méně samotnou konstrukcí zařízení.