Kroužek programování pro děti v Pythonu

Seznámení se základy programování na počítači pomocí jazyku Python, který je vhodný pro ty, kteří s programováním teprve začínají. Python je však zároveň nástroj pro profesionály, a tak nabyté znalosti lze využít dále.

Informace k výuce ve školním roce 2020/21

(aktualizováno: 6.9.)

Harmonogram

Zahájení:   pondělí 21.9.2020
Výuka začátečníci:   každé pondělí 16:00 - 16:50h.
Výuka pokročilí:   každé pondělí 17:00 - 17:50h.

Cena kroužku pro začátečníky

Na první pololetí je cena 1200.- Kč.  Ti, kteří navštěvovali kroužek ve 2.pololetí minulého školního roku, budou mít cenu sníženou. (Přesnou částku uvedeme individuálně v mailu při komunikaci přihlašování.)
Na druhé pololetí bude cena jako za první pololetí, ale snížena o počet zmeškaných hodin, které budou předem omluveny, a o počet odpadlých hodin.

Z důvodu snadnějšího zpracování jsou platby pololetní tj. na začátku se platí na první pololetí, v únoru se platí na druhé pololetí (po rozeslání informace o ceně).

Přihlášení do kroužku pro začátečníky

Přihlašování nových účastníků na tento kroužek bylo ukončeno.

Přihlašování nových účastníků na tento kroužek bylo ukončeno, kapacita kroužku byla naplněna, další přihlášky nových účastníků již nepřijímáme, probíhá vyhodnocování došlých přihlášek.

Přihlášky na kroužek se přijímají od čtvrtka 3.9.  Přihlášení se provádí posláním e-mailu na adresu lektora (Michal Kurka).  V případě zájmu převyšující kapacitu kroužku je rozhodující čas doručení zprávy do schránky lektora.  Ve zprávě je potřeba o účastníku kroužku (dítěte) uvést:
  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • popis stávajících znalostí a zkušeností v oblasti počítačů a programování; proč máte o kroužek zájem; jaká jsou vaše očekávání
Doručení této zprávy lektor potvrdí e-mailovou odpovědí, ve které bude napsáno, zda byla přihláška přijata.

Platba za kroužek pro začátečníky

Při nebo po potvrzení přihlášení na kroužek budou poslány platební údaje pro bezhotovostní úhradu za kroužek (číslo bankovního účtu, variabilní symbol, částka).  Úhradu je potřeba provést tak, aby platba byla připsána na náš účet do 10 dnů od poslání platebních údajů, není-li uvedeno jinak.  Připsání platby bude potvrzeno e-mailem.
Pokud nebude platba včas připsána na náš účet, může být přihláška na kroužek zrušena a místo přenecháno dalšímu zájemci.

Na první hodinu si dítě přinese přezůvky. Během první hodiny dítě obdrží papírovou příhlášku k vyplnění a k podpisu rodičem (zákonným zástupcem). Vyplněnou a podepsanou přihlášku pak odevzdejte prosím co nejdříve.

Přihlášení do kroužku pro pokročilé

Přihlášení se provádí posláním e-mailu na adresu lektora (Michal Kurka).  Lektor pak pošle další informace.

Přihlášení do kroužku

Do kroužku začátečníků se lze přihlásit pouze na začátku školního roku. Důvodem je, že během školního roku se probírá učivo, které na sebe postupně navazuje. Konkrétní informace pro přihlášení se zveřejňují koncem srpna na našich webových stránkách.

Podrobnosti

Komu je kroužek programování určen?

Kroužek je určen dětem přibližně od 11 let, které nemají s programováním buď žádné nebo jen malé zkušenosti. Pro účast v kroužku je potřeba základní orientace na počítači (spustit program, psát na klávesnici apod.).

Kroužek pro děti je otevřen ve dvou variantách: pro začátečníky a pro pokročilé. Pokročilá varianta je pouze pro ty, kteří navštěvovali kroužek Pythonu v předchozím roce nebo mají s Pythonem již zkušenosti. O zařazení do pokročilých rozhoduje lektor.

Co je to Python?

Jedná se o skriptovací programovací jazyk vysoké úrovně. Prakticky to znamená, že se lze poměrně snadno a rychle naučit základy a brzy dosáhnout viditelných výsledků bez nutnosti hluboké znalosti prostředí operačního systému.

V Kapse jsme Python zvolili jako vhodného nástupce dnes již nepoužívaných jazyků Basic a Pascal, které se dříve používaly pro výuku programování. Důvodem bylo, že kromě výhody snadného učení a rychlých výsledků, je Python zároveň profesionálně používaným jazykem dnešní doby.

Cíl kroužku

Hlavním smyslem je naučit děti základním principům strukturovaného programování. Bez ohledu na výhody Pythonu je kladen důraz na naučení se principů programování, nikoliv pouze na naučení se samotného Pythonu. Dobré počáteční programovací návyky pak usnadňují se v budoucnu učit jiné programovací jazyky podle potřeby.

Používání Pythonu

I když je Python objektový programovací jazyk se širokou základnou různých knihoven, v Kapse z něj použijeme pouze základní část pro výuku základních principů programování. Konkrétně budeme používat: Python verze 3 pod operačním systémem Linux (distribuce Gentoo) s knihovnou Pygame.

Obsah kroužku

U začátečníků po úvodním seznámením s prostředím na počítači a postupy pro vývoj programu, si osvojíme základní stavební kameny programování – co je proměnná, stavba programu, spuštění programu, interaktivní prostředí Pythonu pro drobné ukázky a pokusy. Dále se naučíme sestavovat jednoduché programy v textovém režimu (např. součet dvou čísel, největší číslo, řada čísel), na kterých se naučíme začátkům analytických úvah a základní řídicí struktury jako je větvení a cyklus. Pak se pustíme do grafického režimu, kde budeme vytvářet jednoduché hračky (např. pohyb kolečka po obrazovce), na závěr i drobnou počítačovou hru (sbírání předmětů na obrazovce).

U pokročilých rozvíjíme znalosti o další programátorské prvky. Obecně to jsou pole proměnných (Python-seznamy), funkce, objekty atd. Konkrétně v Pygame pak pravoúhlé oblasti, kolize herních objektů, grafické masky, rozdělení okna na více částí atd. Práce je více samostatná, učíme se používat dokumentaci a hledat na Internetu. Namísto krátkých jednohodinových úkolů pracujeme na projektech trvající mnoho týdnů.

Styl výuky

Děti pracují v kroužku samostatně, každé sedí u jednoho klubového počítače, na kterém je připraveno prostředí pro výuku programování. Probíraná témata jsou společná, přičemž k dětem je přistupováno individuálně, aby každé bylo přiměřeně vytíženo a tak se efektivně rozvíjelo.

Dětem nejsou dávány žádné domácí úkoly, ani není potřeba procvičování doma. Avšak někdy děti sami projeví zájem "si vzít rozpracovanou věc" domů. Děti pak mají přístup ke svým souborů z Internetu. Doma si pak mohou zprovoznit Python a Pygame na počítači, který je vybaven Linuxem, Mac OS X nebo Windows. Je samozřejmé, ze procvičování doma vede k rychlejšímu rozvoji a jsme připraveni takovému nadšenci individuálně "naložit" větší programovací úkoly.

Pokud děti chtějí, mohou si na kroužek nosit vlastní notebook, kde je výhodou prostředí, na které jsou zvyklí, a práce v kroužku rovnou zůstává na jejich počítači. Je však potřeba, aby na notebooku byly nainstalované Python s Pygame. Ačkoliv rádi s případnou instalací poradíme, nelze to řešit v rámci hodiny, aby nebyli zdržováni ostatní.

Ukázky některých programů

Informace pro studenty