Matematický šikula

Matematický šikula je kroužek pro zvídavé děti, které baví matematika, umí číst, dovedou se soustředit a udržet pozornost.

Náplň činnosti je velmi různorodá. Děti většinou pracují v týmech, řeší společně problémové úlohy, hrají řadu deskových her, učí se hledat různé způsoby řešení a využívat různé zdroje informací. Rozvíjí logické uvažování a seznamuji se s úlohami, na které ve škole není čas ani příležitost. Běžná je práce s počítači a využití internetu.

Děti se postupně zapojují do řady soutěží – Matematický klokan, Matematické olympiády, Brloh, Technoplaneta, účastní se turnajů v deskových hrách.

Výsledky jsou vidět při pravidelné a dlouhodobé činnosti. Naši šikulové se pravidelně objevují na předních místech výsledkových listin – jsou excelentní řešitelé (úspěšnost 90–100 %) v GeniusLogicus, každoročně se objeví mezi úspěšnými řešiteli Matematické olympiády, umísťují se v Brlohu, řeší Technoplanetu lize atd. atp.

Pondělní kroužek od 14.00 je určen dětem do 5. třídy. Další kroužek je otevřen ve středu od 14.00 do 15.30 a je těm, které už do kroužku dochází několikátým rokem a mají již nějaké znalosti a zkušenosti.

Počet dětí v kroužku je omezen na 12, při zápisu mají přednost děti, které už chodily v minulých letech.