Instalace knihovny cURL

Pokud chceme náš program propojit se světem webu a odesílat HTTP požadavky, je vhodné na to použít knihovnu cURL. Ke stažení je na adrese http://curl.haxx.se/latest.cgi?curl=win32-ssl-devel-msvc. Vyzkoušenu máme verzi 7.19.3, konkrétně balíček libcurl-7.19.3-win32-ssl-msvc.zip. Naopak ne-SSL verzi 7.18.0 se nám rozjet nepodařilo.

QtCreator - Download cURL

Knihovnu je potřeba rozbalit a celou adresářovou strukturu nakopírovat do C:\Qt, kde založíme vhodný podadresář, např. libcurl-7.19.3. Nakonec by to mělo vypadat následovně, tedy ve složce C:\Qt\libcurl-7.19.3 by měly být následující soubory:

QtCreator - Unpack cURL

Na výše uvedeném obrázku si všimneme ještě jedné podstatné maličkosti. Je zde přidán ještě jeden soubor, který v balíčku nebyl a sice knihovna libsasl.dll, kterou stáhneme z internetu, např. z http://dlldb.com/libsasl-dll/.

Po instalaci knihovny cURL je potřeba přidat adresář do proměnné prostředí PATH, viz návod u instalace samotného prostředí Qt Creator. Na konec původního textu dopíšeme ;C:\Qt\libcurl-7.19.3 a potvrdíme dialogy. Nesmíme také zapomenout po změně proměnných prostředí Qt Creator zavřít a znovu spustit.

QtCreator - Proměnné prostředí cURL

Pokud bysme chtěli distribuovat zkompilovaný program, musíme k němu DLL knihovny přidat.