Stažení a instalace Qt Creator

Toto je návod pro instalaci do Windows. Máte-li Linux (Debian, Ubuntu apod.), zadejte na příkazové řádce příkaz su, který vás vyzve k zadání hesla správce systému. Pak můžete nainstalovat vývojové prostředí i grafické knihovny příkazem apt-get install qtcreator g++ libsdl-image1.2-dev a máte vše připravené.

Upozornění: QtCreator je velice aktivní projekt, který se neustále vyvíjí. Tento návod vznikl pro určitou konkrétní verzi. Pro potřeby kroužku plně vyhoví starší verze, ale pokud si stáhnete novější, musíte počítat s určitými odlišnostmi oproti návodu. Často se mění např. výchozí nabídnutý adresář k instalaci (ten je potřeba správně zadat při úpravě PATH), nabídka komponent při instalaci (je třeba nainstalovat MinGW překladač) a různé další drobnosti v úvodním nastavení. Občas návod přefotím a aktualizuji, ale nestíhám to tak rychle, jako autoři programu :-)

Stažení a instalace

Úplně dole na stránce http://www.qt.io/download-qt-installer najdeme zelené tlačítko Download the Qt Online Installer a stisknutím tlačítka Download Now stáhneme instalátor vývojového prostředí a MinGW překladače.

Nové verze vyžadují registraci, stáhněte si verzi http://qt-mirror.dannhauer.de/archive/qt/5.9/5.9.3/qt-opensource-windows-x86-5.9.3.exe.

Po spuštění instalátoru projdeme pár úvodních informativních kroků, přeskočíme založení účtu a až se bude instalátor ptát na Installation Folder, zadáme cestu C:\Qt. Tuto cestu si zapamatujeme, protože ji potřebujeme v dalších částech návodu. Velmi vhodné je použít krátkou cestu bez mezer.

QtCreator - Install Location

Další důležitý krok je volba komponent k nainstalování. Kromě Qt Creatoru, který je napevno vybraný, je potřeba zaškrtnout k instalaci i MinGW kompilátor ve verzi 4.9.2 32-bit verzi. Vše ostatní je zbytečné a je vhodné naopak odškrtnout.

QtCreator - Choose Components

Zbytek instalátoru se odkliká.

Nastavení vývojového prostředí

Po prvním spuštění je třeba provést základní konfiguraci. V menu Nástroje vybereme Volby… V sekci Textový editor, záložce Chování zvolíme chování zarážek na možnost Pouze tabulátory. Dále nastavíme Šířka tabulátoru i Velikost odsazení na 8 znaků a nakonec zarovnání navazujících řádků na normální odsazení.

QtCreator - Behavior Options

V sekci C++ stiskneme tlačítko Kopírovat… a zadáme název stylu kódování např. "Vlastní". Potvrdíme OK a následně stiskneme tlačítko Upravit… Chování tabulátorů nastavíme na Pouze tabulátory a šířku tabulátoru i velikost odsazení změníme na 8 a potvrdíme OK.

QtCreator - Cpp Options

V sekci Sestavení a spouštění, záložce Obecné je dobré zaškrtnout Uložit všechny soubory před sestavením.

QtCreator - Build Options

U některých verzí QT Creatoru se stává, že nenajde automaticky nainstalovaný překladač. Je potřeba ještě donastavit na záložce Sady. Nejprve klikněte na Ručně a pak z nabídky Překladač C i C++ vyberte Mingw 32bit.

QtCreator - Kits