Založení projektu s výstupem na konsoli

Tento postup platí pro program, který bude pouze vypisovat textové informace do okna příkazového řádku a nepotřebuje žádný grafický výstup. Zároveň se však návody pro zakládání projektů využívající další knihovny na tento základ odvolávají a dokumentují už jen kroky navíc.

Založení projektu

Nejprve si stáhněte následující ZIP soubor s kostrou projektu. Obsahuje složku "projekt" s připravenými soubory. Rozbalte ji třeba do své složky Dokumenty. Název složky "projekt" přejmenujte na výstižnější název, nepište však mezery a diakritiku.

V základní obrazovce Qt Creatoru na záložce Vývoj zvolíme Vytvořit projekt.

QtCreator - Welcome

A vybereme Importovat projekt a ve druhém sloupci pak Importovat stávající projekt.

QtCreator - New Project

Název projektu napište stejný, jako jste zvolili název složky. Adresář pro projekt musíme nalistovat kliknutím na Procházet…

QtCreator - Import Makefile-based Project

Zbytek průvodce proklikáme beze změny. V levém sloupci klikneme na main.cpp a můžeme programovat.

Překlad a spuštění programu

Nyní můžeme projekt poprvé přeložit. Klikneme na Sestavit projekt (ikona kladívka v levém dolním rohu). Obrazovka prostředí se přepne na Úpravy a dole se rozevře výstup sestavení.

QtCreator - Output

Pokud se překlad povedl bez chyb a vygeneroval se nám spustitelný soubor, můžeme program poprvé spustit. Klikneme vlevo dole na Spustit (ikona zeleného trojúhelníku) a prostředí nás vyzve k vyběru spustitelného souboru. v poli spustitelný soubor klikneme procházet a vybereme program.exe.

U programu, který bude vypisovat textové informace na konsoli, se může hodit i zaškrtnutí Spustit v terminálu, aby se otevřelo samostatné okno s výstupem programu, jinak půjde výstup do spodního okénka přímo ve vývojovém prostředí.

QtCreator - Project Run Settings

Jakmile spustitelný soubor vybereme, program se spustí.

QtCreator - Run