Založení projektu s robotem Karlem

Pro práci s robotem Karlem si stáhneme a rozbalíme například do složky Dokumenty připravené zdrojové kódy:

Založení projektu

V základní obrazovce Qt Creatoru zvolíme Nový projekt.

QtCreator - Welcome

A vybereme Importovat projekt a ve druhém sloupci pak Importovat stávající projekt.

QtCreator - New Project

Název projektu je vhodné zvolit bez mezer a bez diakritiky, nejlépe prostě karel. Adresář pro projekt určíme kliknutím na Procházet…, vybereme složku s rozbalenými soubory Karla.

QtCreator - Import Makefile-based Project Karel

Zbytek průvodce proklikáme beze změny.

Zdrojový kód

V levém sloupci klikneme na main.cpp, v editoru se nám otevře připravený základ programu. Vlastní příkazy přidáváme mezi priprav a konec.

QtCreator - Karel main.cpp

Překlad a spuštění programu

Nyní můžeme projekt poprvé přeložit. Klikneme na Spustit (ikona zeleného trojúhelníku) a prostředí nás vyzve k vyběru spustitelného souboru. V poli spustitelný soubor klikneme procházet a vybereme program.exe (bude to poslední soubor ve výběru a koncovku exe asi neuvidíte, windows ji schovávají).

QtCreator - Project Run Settings Karel

Jakmile spustitelný soubor vybereme a klikneme OK, program se spustí.

QtCreator - Run Karel