Založení projektu s Atmelem

Balíček obsahuje připravený soubor main.c a Makefile určený pro ATMega328p a programátor UABasp ovládaný pomocí avrdude: