Stažení a instalace Gitu

Stažení a instalace

Na stránce http://msysgit.github.io/ najdeme odkaz Download, kterým se dostaneme na stránku s výběrem verze ke stažení. V tomto návodu jsme zvolili (toho času nejnovější) verzi 1.8.4. Po výběru verze se dostaneme na poslední stránku, kde program konečně můžeme stáhnout.

Git - Download Git

Po spuštění instalátoru projdeme pár úvodních kroků, ve kterých není potřeba dělat žádné změny nastavení. I výběr komponent k instalaci je vhodné ponechat na výchozím nastavení. Až v kroku Adjusting your PATH environment je vhodné vybrat prostřední volbu, díky které bude Git spustitelný i z příkazové řádky Windows.

Git - Adjusting Path

Hned v dalším kroku je vhodné zvolit automatický obousměrný překlad znaků konce řádky, protože soubory pocházející z unixových systémů by se v běžných editorech na Windows špatně zobrazovaly.

Git - Line Ending Conversion

Zbytek instalátoru už odklikáme.

Přidání svého soukromého klíče

Nyní bude potřeba nainstalovat svůj soukromý klíč na správné místo, aby ho Git našel. Na unixových systémech se klíč standardně umisťuje do podadresáře .ssh v domovském adresáři. A protože MSYS je vlastně kousek GNU systému zkompilovaného pro Windows, najdeme v průzkumníku domovský adresář uživatele Windows.

Git - Home Directory

Zde z kontextové nabídky otevřené kliknutím pravým myšítkem do volné plochy složky zvolíme spuštění Git Bash.

Git - Run Bash

Otevře se příkazová řádka ve stejném adresáři. To je zároveň home adresář MSYSu a tak zde vytvoříme podadresář na soukromý klíč příkazem mkdir .ssh. V podstatě je jedno, zda adresář vytvoříme v příkazové řádce nebo v průzkumníku, ale tohle lépe ilustruje vztah obou světů.

Git - Mkdir .ssh

Do nového adresáře umístíme klíč. Měl by se jmenovat (podle svého typu) buď id_rsa nebo id_dsa.

Git - Copy private key