Naklonování projektu ze serveru

Nyní předpokládejme, že máme už na git hostingu projekt založený. Abychom se k jeho vývoji mohli připojit, naklonujeme projekt do místního adresáře. Vstoupíme tedy do adresáře, kde chceme projekt mít umístěný, např. složka Dokumenty aktuálního uživatele. Zde ve volné ploše klikneme pravým myšítkem a spustíme terminál příkazem Git Bash.

Git - Run Bash 2

Do příkazové řádky zadáme příkaz ve tvaru git clone ssh://git@git.kapsa.cz/nazev_projektu a pokud máme správně nainstalovaný klíč, projekt se brzy přenese ze serveru do stejnojmenné složky.

Git - Git Clone

Proběhlo-li vše v pořádku, máme v nově vzniklém adresáři staženy zdrojové kódy master větve projektu. Pokud dojde k chybě, zkontrolujte zejména, že jste správně umístili soukromý klíč a že je správně pojmenován, tj. bez koncovky.