Instalace vývojového prostředí pro Python

Jazyk Python si v instalaci s sebou nese minimalistické vývojové prostředí Idle, které dostačuje pro jednoduché projekty.

Vývojové prostředí Idle

Níže najdete návod k jeho instalaci v prostředí MS Windows vč. postupu instalace přídavných knihoven pro práci s 2D grafikou a založení minimálních projektů tyto knihovny využívající. Návod vznikl pro kroužek programování a je maximálně specifický jeho potřebám.