Instalace knihoven SDL a SDL_image

Pokud chceme programovat s využitím 2D grafiky, musíme ještě stáhnout a nainstalovat knihovny SDL a SDL_image. Ke stažení jsou na http://www.libsdl.org/, ale pro větší pohodlí stáhněte obě knihovny dohromady z následujícího odkazu:

Obě knihovny bude potřeba rozbalit a celou adresářovou strukturu nakopírovat do C:\Qt. Nakonec by to mělo vypadat následovně, tedy ve složce C:\Qt by měly přibýt dva adresáře SDL-1.2.15 a SDL_image-1.2.12:

QtCreator - Unpack SDL

Konfigurace systémových proměnných

Po instalaci knihoven SDL je potřeba přidat adresáře s DLL soubory do proměnné prostředí Path.

Dále na kartě Upřesnit se zmáčkne tlačítko Proměnné prostředí.

QtCreator - Vlastnosti systému

V dialogu se mezi Systémovými proměnnými vybere proměnná Path a ta se dá upravit.

QtCreator - Proměnné prostředí

U starších Windows do Hodnoty proměnné se na konec původního textu dopíše u starších Windows ;C:\Qt\SDL-1.2.15\bin\;C:\Qt\SDL_image-1.2.12\lib\x86\

QtCreator - Proměnné prostředí SDL

a u Windows 10 postupně pomocí tlačítka nový přidáte nejprve C:\Qt\SDL-1.2.15\bin\ a potom C:\Qt\SDL_image-1.2.12\lib\x86\.

QtCreator - Proměnné prostředí w10 SDL

Potom zmáčkne postupně třikrát OK, aby se všechny otevřené dialogy zase zavřely a nezapomeňte po změně proměnných prostředí Qt Creator zavřít a znovu spustit.

Pokud bysme chtěli distribuovat zkompilovaný program, musí se k němu knihovny přidat.