Instalace knihoven OpenSceneGraph

Zkompilovanou knihovnu pracující s MinGW lze stáhnout z adresy http://www.multigesture.net/articles/how-to-compile-openscenegraph-2-x-using-mingw/. Potřeba je soubor OpenSceneGraph-2.8.6-MinGW-release-all.7z.

QtCreator - Download OSG

Knihovnu bude potřeba rozbalit a celou adresářovou strukturu nakopírovat do C:\QtCreator. S rozbalením .7z balíčku si poradí http://7-zip.org. Mělo by to vypadat následovně (adresář OpenSceneGraph-2.8.2 obsahuje podadresáře bin, include a lib):

QtCreator - Unpack OSG

Nakonec bude opět potřeba přidat cestu k OSG do proměnné prostředí Path.

QtCreator - Proměnné prostředí OSG