Instalace knihoven Bullet

Bullet není dodáván v binární verzi a tak musíme stáhnout a zkompilovat ze zdrojových kódů. Nejprve stáhneme balíček bullet-2.76.zip z adresy http://code.google.com/p/bullet/downloads/list.

QtCreator - Download Bullet

Balíček rozbalíme do C:\QtCreator\bullet-2.76:

QtCreator - Unpack Bullet

K překladu ještě budeme potřebovat program CMake, který lze získat na adrese http://cmake.org/cmake/resources/software.html. Stáhneme balíček cmake-2.8.0-win32-x86.zip.

QtCreator - Download CMake

Rozbalíme ho do adresáře C:\QtCreator\cmake-2.8.0 (zkrátíme originální název z archivu).

QtCreator - Unpack CMake

Samozřejmě musíme opět přidat cestu k nově instalovanému programu:

QtCreator - Proměnné prostředí CMake

Nyní spustíme příkazový řádek a vstoupíme do adresáře se zdrojovými kódy. Zvolíme StartSpustit… a zadáme příkaz cmd.

QtCreator - Run Cmd

Přepneme se do adresáře se zdrojovými kódy pomocí příkazu cd C:\QtCreator\bullet-2.75.

QtCreator - CD Bullet

Pomocí příkazu cmake -G "MinGW Makefiles" -DBUILD_EXTRAS=off -DBUILD_DEMOS=off se vygenerují makefily pro překlad. Pozor uvozovky v příkladu mají být klasické, nikoliv typografické, viz screenshot. Po zkonfigurování bude obrazovka vypadat následovně:

QtCreator - Bullet CMake

Následně zadáme postupně příkazy mingw32-make a mingw32-make install, což provede překlad a instalaci zkompilované knihovny. Bohužel instalaci provede do C:\Program Files\BULLET_PHYSICS.

QtCreator - Bullet Make Install

Celý adresář je třeba přesunout do C:\QtCreator a přejmenovat na C:\QtCreator\bullet-2.75 (původní adresář stejného jména se zdrojovými kódy nejprve odstraníme).

TODO