Mistrovství Evropy 2013

Milí hráči Zatre,

je to tady zase, nový rok pro nás znamená, že ME je za dveřmi. I přes jisté potíže které máme (domovská web stránka, online hraní, atd.), nehodláme se ani tento rok zříci ME, protože je to téměř jediná možnost, jak se opět mezinárodně potkat.
Stejně jako tomu bylo v minulých letech, podařilo se nám u Franze udržet cenu za stravu a nocleh (110 EUR). Zato patří Franzovi náše zvláštní díky.

Termín pro ME je 19.04. - 21.04.2013
Každý účastník zaplatí startovné ve výši zhruba 15 EUR a svůj členský příspěvek ve výši 10 EUR.

Vaše přihlášky na ME, prosím, zasílejte Hardymu: ekkel1302-Hoffmann@web.de a Egonovi: luckystone11@hotmail.com a to nejpozději do 12.04.2013.

Budeme se těšit na hojnou účast.

V návaznosti na ME se bude konat Valná hromada. K té ale obdržíte ještě samostatnou pozvánku.

S přátelským pozdravem,

Ekkehard Hoffmann

PROGRAM ME v ZATRE 2013

pátek 19. dubna 2013

sobota 20. dubna 2013

zároveň s Fed-Cupem

neděle 21. dubna 2013

v návaznosti na to vyhlášení

Na základě ustanovení Valné hromady Zatre e.V. se Fed Cup a City Cup hrají zároveň. To znamená, že se lze zúčastnit pouze jedné z těchto dvou soutěží (být jmenován/přihlášen do jedné z těchto soutěží). K hladkému průběhu je nutno nahlásit páry pro tyto soutěže nejpozději do 12.04.2013, což je také termín rozhodný pro nasazení hráčů.

Toť vše, samostatnou pozvánku na Valnou hromadu posílat nebudu, kdo pojede, tak ho budu informovat na místě tedy 19.04. nebo se na mě obraťte, chcete-li k tomuto vědět něco konkrétního dříve než již zmíněného 19.04.. Valná hromada bude probíhat po ukončení ME, tedy po vyhlášení výsledků ME 21.04.2013. Do 12.04.2013 máte možnost zaslat písemné příspěvky, které budou předneseny/projednány na Valné hromadě pod bodem 11., tedy písemné příspěvky. Příspěvky posílejte buď přímo na předsednictvo Zatre e.V. nebo můžete přes mě a já je doručím. V takovém případě platí ale termín do 07.04.! :-)

Zatím pa a mějte se fajn,

Michal